Số 03 xóm 03 thôn Bát Tràng, xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội

Bán Buôn: 0985.71.3636 - 0988.683.222 | HN: 0965.220.225 - HCM: 0965.112.110

0

Chùa Thiện Phước tại Vĩnh Long

Ngói âm dương lợp chùa Thiện Phước Vĩnh Long
Ngói âm dương sứ tráng men Hải Long Tiles Bát Tràng
Ngói đốt tre Hải Long Bát Tràng
Ngói lưu ly sứ tráng men Hải Long Bát Tràng
Ngói ống sứ tráng men
Ngói âm dương Hải Long Bát Tràng
Ngoi am duong Hai Long Bat Trang
Ngói lưu ly tráng men lợp đình chùa
Ngói âm dương Bát Tràng
Ngói âm dương là gì
Mã: 12568