Số 03 xóm 03 thôn Bát Tràng, xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội

Bán Buôn: 0985.71.3636 - 0988.683.222 | HN: 0965.220.225 - HCM: 0965.112.110

0

Chùa Thiện Phước

Chùa Thiên Phước với mái lợp ngói âm dương Gốm sứ Hải Long Bát Tràng
Chùa Thiên Phước với mái lợp ngói âm dương Gốm sứ Hải Long Bát Tràng
Chùa Thiên Phước với mái lợp ngói âm dương Gốm sứ Hải Long Bát Tràng
Chùa Thiên Phước với mái lợp ngói âm dương Gốm sứ Hải Long Bát Tràng
Chùa Thiên Phước với mái lợp ngói âm dương Gốm sứ Hải Long Bát Tràng
Chùa Thiên Phước với mái lợp ngói âm dương Gốm sứ Hải Long Bát Tràng
Chùa Thiên Phước với mái lợp ngói âm dương Gốm sứ Hải Long Bát Tràng