Số 03 xóm 03 thôn Bát Tràng, xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội

Bán Buôn: 0985.71.3636 - 0988.683.222 | HN: 0965.220.225 - HCM: 0965.112.110

0

Ngói âm dương men xanh ngọc lợp mái Chùa

Ngói âm dương men xanh ngọc lợp mái Chùa hinh 0
Ngói âm dương men xanh ngọc lợp mái Chùa hinh 1
Ngói âm dương men xanh ngọc lợp mái Chùa hinh 2
Ngói âm dương men xanh ngọc lợp mái Chùa hinh 3
Ngói âm dương men xanh ngọc lợp mái Chùa hinh 4
Ngói âm dương men xanh ngọc lợp mái Chùa hinh 5
Mã: 12568