Số 03 xóm 03 thôn Bát Tràng, xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội

Bán Buôn: 0988.683.222 | HN: 0965.220.225 - HCM: 0965.112.110

0

Tam Thái Gia - Phú Thọ

Ngói mũi hài tráng men xanh đồng cổ lợp Khu Thiền tại Phú Thọ
Ngói âm dương Bát Tràng lợp kiến trúc tại Tam Thái Gia - Phú Thọ
Ngói âm dương lợp kiến trúc tại Tam Thái Gia - Phú Thọ
Mã: 12568