Số 03 xóm 03 thôn Bát Tràng, xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội

Bán Buôn: 0985.71.3636 - 0988.683.222 | HN: 0965.220.225 - HCM: 0965.112.110

0

Tranh ghép chủ đề Cách mạng Việt Nam - Doanh trại Tăng Thiết Giáp

Tranh ghép chủ đề Cách mạng Việt Nam - Doanh trại Tăng Thiết Giáp tại Thị trấn Xuân Mai Hà Nội

Sử dụng hơn 500.000 mảnh ghép nhỏ phác thảo lại

Lịch sử hình thành, phát triển

Trải qua  hai cuộc Kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ

Và xây dựng phát triển đất nước thời bình cho đến nay

Tranh ghép chủ đề Cách mạng Việt Nam - Doanh trại Tăng Thiết Giáp hinh 0
Tranh ghép chủ đề Cách mạng Việt Nam - Doanh trại Tăng Thiết Giáp hinh 1
Tranh ghép chủ đề Cách mạng Việt Nam - Doanh trại Tăng Thiết Giáp hinh 2
Tranh ghép chủ đề Cách mạng Việt Nam - Doanh trại Tăng Thiết Giáp hinh 3
Mã: 12568