Số 03 xóm 03 thôn Bát Tràng, xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội

Bán Buôn: 0988.683.222 | HN: 0965.220.225 - HCM: 0965.112.110

0

Ngói Lưu Ly

Ngói lưu ly Hải Long: - Ngói Hoàng lưu ly - Ngói Thanh lưu ly - Ngói Bích lưu ly

Trang

Mã: 12568